Tuyển dụng | Công ty TNHH Chè xuất khẩu Bảo Long

chè olong chè bảo long tra xanh moc Trabaolong
Trưởng phòng kinh doanh
15/09/2014
Do nhu cầu mở rộng sản xuất và phát triển kinh doanh đa ngành, nghề. Công ty TNHH Chè Xuất Khẩu Bảo Long có nhu cầu tuyển dụng :
Lao động phổ thông
15/09/2014
Do nhu cầu mở rộng sản xuất và phát triển kinh doanh đa ngành, nghề. Công ty TNHH Chè Xuất Khẩu Bảo Long có nhu cầu tuyển dụng :
Phòng kinh doanh
15/09/2014
Do nhu cầu mở rộng sản xuất và phát triển kinh doanh đa ngành, nghề. Công ty TNHH Chè Xuất Khẩu Bảo Long có nhu cầu tuyển dụng :